Chính thức: Quy định mới về các điều kiện kinh doanh bất động sản (áp dụng từ ngày 1/3/2022)

Chính thức: Quy định mới về các điều kiện kinh doanh bất động sản (áp dụng từ ngày 1/3/2022)

Tại trang web chính thức của văn phòng chính phủ vừa ban hành nghị định số 02/2022/NĐ-CP về quy định điều kiện kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/3/2022.Trong thông báo của mình, nghị định quy định chi tiết một số điều khoản của luật kinh doanh bất động sản bao gồm:

1. Điều kiện để một tổ chức hay cá nhân đủ điều kiện kinh doanh bất động sản

Muốn kinh doanh bất động sản cần phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Phải công khai thông tin doanh nghiệp (tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật), thông tin về bất động sản theo quy định tại khoản 2 điều 6 của Luật kinh doanh bất động sản (tên dự án bất động sản đưa vào kinh doanh, thông tin về số lượng, loại hình sản phẩm, số lượng, loại sản phẩm đã bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê …)  trên trang thông tin điện tử doanh nghiệp tại trụ sở Ban Quản lý dự án (đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản), tại sàn giao dịch bất động sản (đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản).

Đối với các thông tin đã công khai quy định nêu trên mà sau đó có thay đổi thì phải được cập nhật kịp thời ngay sau khi có thay đổi

Chỉ kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản. Đối với trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản thì phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha và không thấp hơn 15% đối với những dự án từ 20ha trở lên. Việc xác định vốn chủ sở hữu được căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp đang hoạt động. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập thì vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ thực tế đã góp theo quy định của pháp luật.

Quy định Mới Về Luật Kinh Doanh Bất động Sản
1478 Quy định Mới Về Luật Kinh Doanh Bất động Sản.

2. Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thanh trong tương lai

Nghị định cũng quy định điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn. Điều này sẽ không áp dụng đối với sản phẩm nhà ở xã hội.

  • Có hợp đồng mua bán, thuê mua được lập theo quy định; trường hợp các bên đã ký hợp đồng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì phải có hợp đồng đã ký kết.
  • Thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận).
  • Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải thuộc diện không có tranh chấp, khiếu kiện.
  • Nhà, công trình xây dựng thuộc hợp đồng mua bán, thuê mua không thuộc diện bị kê biên, thế chấp để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý.

Nghị định này sẽ chính thức được áp dụng vào ngày 1/3/2022

5/5 - (5 bình chọn)
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN & BẢNG GIÁ

Nội dung gửi Quý khách bao gồm: Bảng giá, thông tin dự án, hợp đồng mua bán, chính sách ngân hàng, chương trình khuyến mại mới nhất.

*Chúng tôi cam kết mọi thông tin của Quý khách hàng đều được bảo mật và không bị làm phiền.